Indien je een onderneming in de buurt van Rotterdam hebt, dan ben je niet verplicht om ook een Arbodienst Rotterdam te hebben. Een Arbodienst is een commerciële organisatie die diverse ondernemingen door heel Nederland van dienst is. Maar je bent niet verplicht om je bij een Arbodienst aan te sluiten. Er zijn ook opties, waarbij je alleen  gebruik maakt van bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Dat noem je de zogeheten Maatwerk Regeling. Er zijn meer dan 1.000 aanbieders van maatwerk- of Arbodiensten. Dus hoe vind je nu een de meest geschikte Arbodienst of Maatwerkdienst? Indien je op zoek bent naar een Arbodienst in de buurt van Rotterdam is het van belang om je eerst te oriënteren op de diensten waarvan je bij deze Arbodienst gebruik zou willen maken. Via HR Navigator heb je de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen waardoor de door jouw gewenste diensten duidelijk in kaart worden gebracht. Zij kunnen je vervolgens helpen bij het vinden van de meeste geschikte Arbodienst in Rotterdam.

Welke mogelijkheden heb ik bij een Arbodienst in Rotterdam?

Kort samengevat zijn er drie mogelijkheden. Je kunt gebruik maken van Maatwerk. Dan huur je deskundigen van buiten de organisatie in om bepaalde werkzaamheden voor je  uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een veiligheidsdeskundige zijn. Je kan ook voor een totaal pakket kiezen en je aanmelden bij een Arbodienst in Rotterdam. Dan kun je voor alle voorkomende werkzaamheden een beroep kan doen op één partij. Dan heb je zowel een bedrijfsarts als een veiligheidsdeskundige waar je een beroep op kunt doen. Daarnaast heb je ook een Arbo-arts en een arbeidshygiënist ter beschikking indien je die nodig mocht hebben. Dit kost dus iets meer dan maatwerk, maar brengt wel een hoop gemak met zich mee. En tenslotte heb je nog de mogelijkheid om een interne Arbodienst in Rotterdam aan te stellen. Dit moet uiteraard wel aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden indien ik een interne Arbodienst in Rotterdam wil aanstellen?

Als je van plan bent om binnen het bedrijf een eigen Arbodienst aan te stellen, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats is het van belang dat je je werknemers van het plan op de hoogte stelt. Deze moeten dan via een vertegenwoordiging van werknemers, zoals de ondernemingsraad of via de CAO akkoord geven voor dit plan. Daarnaast dienen bepaalde werkzaamheden zoals het Preventief Arbeids Geneeskundig Onderzoek, en de begeleiding en re-integratie  van zieke werknemers uitgevoerd de worden door een officiële BIG-geregistreerde bedrijfsarts. Indien deze intern niet aanwezig is, dan dienen deze diensten te worden ingehuurd. En tenslotte dient de, door het bedrijf opgestelde, Risico Inventarisatie en Evaluatie te worden beoordeeld door een deskundige. Ook deze deskundige dient extern te worden ingehuurd, indien er binnen het bedrijf geen deskundige aanwezig is. Het niet naleven van de regels van de Arbowet kan een sanctie tot gevolg hebben, dus het is belangrijk om je hieraan te houden.